Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Παρουσίαση για την 1η Συνάντηση με τους Γονείς


   Πρόκειται για μια αναλυτική παρουσίαση που μπορεί να προβληθεί στην 1η Συνάντηση Γονέων και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

        1.     Πρακτικά Θέματα Λειτουργίας του Σχολείου
        2.    Πρακτικές για την Ομαλή Προσαρμογή των Παιδιών
        3.    Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου & 
             Προτάσεις για την Επέκτασή του στο σπίτι
        4.    Ετήσιος Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου, 
             Καινοτόμα Προγράμματα & Επισκέψεις
        5.    Τρόποι Επικοινωνίας & Συνεργασίας με γονείς
        6.    Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου


     Το PowerPoint είναι επεξεργάσιμο ώστε να το προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες και παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο: