ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το υλικό που θα βρείτε στο ιστολόγιο "Νηπιαγωγός για Πάντα" είναι δημιούργημα της εκπαιδευτικού κ. Ειρήνης Ματθαιάκη. Παρέχεται δωρεάν και είναι ελεύθερο προς χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση για εμπορική εκμετάλλευση, η αναδημοσίευση χωρίς παραπομπή στη δημιουργό του και η αντιγραφή του περιεχομένου σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς ανάρτηση του σχετικού συνδέσμου (link) του ιστολογίου.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για το σχολ. έτος 2020-2021

     Αναμφισβήτητα, ο μακροχρόνιος-ετήσιος διδακτικός προγραμματισμός κρίνεται αναγκαίος προκειμένου να μπορέσουμε να θέσουμε εκπαιδευτικούς στόχους και στη συνέχεια να αξιολογήσουμε την επίτευξη αυτών. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η αυστηρή εφαρμογή ενός ετήσιου προγράμματος δεδομένου ότι στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα κληθούμε να αξιοποιήσουμε τόσο μη προβλέψιμα γεγονότα (όπως ένας σεισμός κτλ.) όσο και τα αναδυόμενα ενδιαφέροντα των παιδιών  για να υλοποιήσουμε αντίστοιχα σχέδια εργασίας (projects)

Δεδομένης λοιπόν της ευελιξίας στην εφαρμογή του, σας παραθέτω τον ετήσιο εκπαιδευτικό προγραμματισμό για το σχολικό έτος 2020-2021, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τις θεματικές ενότητες που θα προσεγγίσουμε. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η επιλογή των θεμάτων βασίστηκε στα φύλλα γνωριμίας που συμπλήρωσαν οι γονείς, καταγράφοντας τα ενδιαφέροντα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Επίσης, στον ετήσιο προγραμματισμό δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένους στόχους, προβλέπεται ωστόσο η οργάνωση διαθεματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με όλα τα γνωστικά αντικείμενα – μαθησιακές περιοχές (γλώσσα, μαθηματικά, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, φυσικές επιστήμες, δημιουργία κι έκφραση, τεχνολογία κτλ.)  ώστε να παρέχονται ευκαιρίες ολόπλευρης ανάπτυξης.

Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος θα είναι πολύ περιορισμένες, λόγω των μέτρων για την αποφυγής διασποράς της πανδημίας COVID-19. Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με την παρουσία γονέων και οι σχολικές γιορτές θα υλοποιηθούν στην τάξη με παρουσία εκπαιδευτικών και μαθητών.

Τέλος, όσον αφορά τις συναντήσεις με τους γονείς, για το σχολικό έτος 2020-2021 θα περιοριστούν και θα υλοποιηθούν στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων (χρήση μάσκας, αποστάσεις). Οι προσωπικές συναντήσεις με γονείς για επίλυση εξατομικευμένων προβλημάτων και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών θα υλοποιούνται κατόπιν ραντεβού και υποχρεωτική χρήση μάσκας. Η ενημέρωση γονέων θα γίνεται μέσω mail και αναρτήσεων στο ιστολόγιο του σχολείου.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τον ετήσιο προγραμματισμό σε μορφή word και pdf στους παρακάτω συνδέσμους

Ετήσιος Προγραμματισμός (Word)

Ετήσιος Προγραμματισμός (pdf)


Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

Έναρξη Σχολικής Χρονιάς: Χρήσιμα Έντυπα για Γονείς

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

   Τις πρώτες μέρες στο σχολείο είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι γονείς για βασικά θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Ιδιαίτερα χρήσιμο μπορεί να είναι ένα σχετικό συγκεντρωτικό φυλλάδιο όπως το παρακάτω : (τα στοιχεία του σχολείου είναι κενά για να μπορείτε να τα συμπληρώσετε σε περίπτωση που το χρησιμοποιήσετε)


Download (σε μορφή pdf)


Φύλλο Γνωριμίας

   Ήδη από την αρχή της χρονιάς, κρίνεται αναγκαίο οι νηπιαγωγοί να είναι ενήμεροι για τα οικογενειακά στοιχεία, το ιατρικό ιστορικό, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών. Οι γονείς καλούνται να συμπληρώσουν ένα φύλλο γνωριμίας, με τη διαβεβαίωση ότι θα τηρηθεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.   

Download (σε μορφή pdf)


Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και σε Επιμορφώσεις – Τρόποι Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

   Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουμε αν οι γονείς ενδιαφέρονται κι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να παρέχουν εθελοντική εργασία σε διάφορους τομείς. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να ανιχνεύσουμε τα ενδιαφέροντά τους σε θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να τους ενημερώσουμε είτε οργανώνοντας επιμορφωτικά σεμινάρια στο σχολείο από ειδικούς είτε μέσω εντύπων και σχετικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του σχολείου. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να γνωστοποιήσουμε στους γονείς τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επικοινωνούν με τις νηπιαγωγούς αλλά και να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όλα τα παραπάνω μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε σε ένα έντυπο όπως το παρακάτω:

Download (σε μορφή pdf)


Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα

Σε περίπτωση που το σχολείο μας διαθέτει ιστοσελίδα, από την αρχή της χρονιάς είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τη συναίνεση των γονιών για ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα. Το συγκεκριμένο έντυπο παρατίθεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Έντυπο Γονικής Συγκατάθεσης


Καλή Σχολική Χρονιά!!!!