Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Ψάρια & άλλα Ζώα της Θάλασσας μέσα από Πίνακες Ζωγραφικής

Πίνακες Ζωγραφικής του . . . 

...Pierre Auguste Renoir
Fish

 Still Life of Fish with two Mullets 
 
 Still Life with Fish

 ...Salvador Dali
 Still Life, Fish with Red Bowl

 Still Life, Fish

...Klee
Golden Fish

Fish Magic

...Eugene Louis Boudin
Crab, Lobster, Skate and Fish, Still Life

Fish, Skate and Dogfish

...Henri Matisse
Goldfish

Woman Before An Aquarium

...Picasso
 The Soul Fish

 Seated Woman with Fish

... Winslow Homer
Fish and Butterflies
Shark Fishing 

...Georges Seurat
Fisherman

 ...Fernando-Botero


 Fish

...William Merritt Chase
 A Fishmarket in Venice

 ...Eugene Louis Boudin


 Mullet and Fish

...Gustave Joseph Cheret


 Still Life of Fish

 ...Θεόφιλου
 Ψάρεμα

 Για περισσότερους πίνακες ζωγραφικής με ζώα της θάλασσας, μπορείτε να κατεβάσετε το παρακάτω PowerPoint

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου