Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Portfolio (Α' Μέρος)


Λίγα λόγια για το Portfolio…

 Το Portfolio αποτελεί έναν φάκελο συστηματικής συλλογής δεδομένων σχετικά με τη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι “διηγείται” την ιστορία των προσπαθειών του, της προόδου και των επιτυχιών του σε διάφορους τομείς ανάπτυξης. 


Στόχοι:
1.η καταγραφή της προόδου των παιδιών
2.ο εντοπισμός παιδιών που έχουν ανάγκη από εξειδικευμένες υπηρεσίες ή μεγαλύτερη υποστήριξη μέσα στην τάξη
3.η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός στοιχείων του προγράμματος που χρειάζονται βελτίωση
4.ο προγραμματισμός της διδασκαλίας με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού
5.η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ειδικών (π.χ. λογοθεραπευτών), εκπαιδευτικών και οικογενειών 
 

Βασικά Χαρακτηριστικά της Αξιολόγησης:

1.Σημείο εκκίνησης είναι το τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά και όχι οι αδυναμίες ή οι δυσκολίες τους Αξιολογούμε για να δώσουμε αξία στο παιδί, να το κάνουμε να αισθανθεί περηφάνια για όσα έχει πετύχει κι όχι για να το απαξιώνουμε, εστιάζοντας στις αδυναμίες του.
2.Στη διαμόρφωσή του συμμετέχουν ενεργά και τα παιδιά (ατομικές συνεντεύξεις, επιλογή αντιπροσωπευτικών έργων κ.ά.) ενώ καλούνται να ανα-στοχαστούν πάνω σε αυτό που έχουν κάνει αλλά και να το συγκρίνουν με προηγούμενες εργασίες για να διαπιστώσουν και τα ίδια την πρόοδό τους στους διάφορους τομείς
3.Η βαρύτητα της αξιολόγησης μεταφέρεται από την γνώση, σαν ένα σταθερό και μετρήσιμο προϊόν, στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει το παιδί και στις στρατηγικές που αυτό χρησιμοποιεί. Με άλλα λόγια, δεν μας ενδιαφέρουν τόσο οι γνώσεις που έχει κατακτήσει το παιδί όσο ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται και οι γνωστικές δεξιότητες που χρησιμοποιεί στην πορεία της μάθησης (δημιουργικότητα, κρίση, σύγκριση, αντιπαράθεση, αξιολόγηση, ερμηνεία, ανάλυση, επιχειρηματολογία, ικανότητα ελέγχου, παρουσίαση, επίλυση προβλημάτων…). Γιατί, χωρίς αυτές η γνώση παραμένει επιφανειακή, στείρα κι εύκολα “ξεχνιέται”. Άλλωστε, αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι απλώς το μαθαίνω αλλά το μαθαίνω πώς να μαθαίνω
4.Δίνεται έμφαση στην ατομική εξέλιξη και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται σύγκριση με άλλα παιδιά, αποτρέποντας κάθε είδους ανταγωνιστικότητα
 
 
Πηγές που χρησιμοποίησα
1.Κατερίνα Σαραφίδου, Φάκελος Αξιολόγησης του Μαθητή (Πορτφόλιο) στο νηπιαγωγείο
2.Κατερίνα Γκουργκούτα, Προτάσεις, Συμβουλές για την οργάνωση του αρχείου κάθε παιδιού
3.Βασίλα Βάσω, Προτάσεις για την οργάνωση του Portfolio 
4. Μπιρμπίλη Μαρία, H αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο νηπιαγωγείο, η χρήση του φακέλου αξιολόγησης (portfolio) [Από ημερίδα της ΟΜΕΡ με θέμα: « Το portfolio (Φάκελος Αξιολόγησης) και η χρήση του στην Προσχολική Εκπαίδευση», Μάρτιος 2006]
5.Άννα Τσιγκερλιώτη , http://pamenhpiagvgeio.blogspot.gr/search/label/%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-portfolio
 
 
 
Διαμόρφωση Φακέλου
 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης προτιμάμε (φάκελος με λάστιχο, κλασέρ, κουτί, βαλιτσάκι…)  φροντίζοντας ωστόσο να:
α) είναι ευδιάκριτοι οι τομείς ανάπτυξης και οι μαθησιακές περιοχές-γνωστικά αντικείμενα που αξιολογούμε
β) σε κάθε τομέα που αξιολογούμε οι εργασίες να είναι τοποθετημένες με χρονολογική σειρά ώστε να είναι εμφανής η μαθησιακή εξέλιξη
 
 
     Εγώ προσωπικά θα χρησιμοποιήσω….
α) κλασέρ με ευδιάκριτά χωρίσματα ανά μαθησιακή περιοχή-γνωστικό αντικείμενο
β) φάκελο με αυτιά και λάστιχο με όλες τις θεματικές προσεγγίσεις ανά εποχή (1 φάκελο για τις εκπαιδευτικές δράσεις του φθινοπώρου, ένα για τον χειμώνα κι έναν για την Άνοιξη). Κάθε θεματική προσέγγιση θα είναι δεμένη σε μορφή βιβλίου και θα περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό σημείωμα με τους στόχους και τις δραστηριότητές της
γ) αυτοσχέδια βιβλία για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή project πραγματοποιήσουμε
δ) φάκελο με αυτιά και λάστιχο για τις ελεύθερες δραστηριότητες
ε) DVD με φωτογραφίες και βίντεο 
 
 
Το Portfolio μπορεί να είναι χωρισμένο σε επιμέρους τομείς όπως:
1.Προσωπικά Στοιχεία
2.Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη
3.Γλώσσα
4.Μαθηματικά
5.Τέχνες
6.Φυσικές Επιστήμες
7.Τεχνολογία
8.Θεματικές Προσεγγίσεις
9.Ελεύθερες Δραστηριότητες

Για κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς χρησιμοποιούμε μια κλείδα παρατήρησης, συγκεκριμένες εργασίες που δίνονται ανά τρίμηνο για τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης της προόδου του παιδιού, σχετικά φύλλα εργασίας, περιγραφικές παρατηρήσεις των νηπιαγωγών και σχετικές φωτογραφίες ή βίντεο

Προσωπικά Στοιχεία Παιδιού 

 Το υλικό θα το βρείτε και σε pdf
Έπεται και συνέχεια....

2 σχόλια: