ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το υλικό που θα βρείτε στο ιστολόγιο "Νηπιαγωγός για Πάντα" είναι δημιούργημα της εκπαιδευτικού κ. Ειρήνης Ματθαιάκη. Παρέχεται δωρεάν και είναι ελεύθερο προς χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση για εμπορική εκμετάλλευση, η αναδημοσίευση χωρίς παραπομπή στη δημιουργό του και η αντιγραφή του περιεχομένου σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς ανάρτηση του σχετικού συνδέσμου (link) του ιστολογίου.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Portfolio (Γ΄Μέρος): Γλώσσα

    Ο τομέας της Γλώσσας βρίσκεται αναμφισβήτητα στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Όπως επισημαίνεται και στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών, στόχος της Προσχολικής Αγωγής στον τομέα αυτό είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Για να μπορέσουμε όμως να διαμορφώσουμε ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γλώσσας στην τάξης μας, καλούμαστε να αξιολογήσουμε το επίπεδο που έχουν κατακτήσει τα παιδιά και πάνω σε αυτό να "οικοδομήσουμε" νέες γνώσεις και δεξιότητες.
     Στην προσπάθεια αυτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις κλείδες παρατήρησης και τα φύλλα αξιολόγησης που σας παραθέτω και είναι σκόπιμο να εφαρμόζουμε ανά τρίμηνο προκειμένου να αξιολογούμε τη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών και να αναπροσασμόζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία
Το υλικό σε μορφή pdf βρίσκεται εδώ:
Portfolio:Γλώσσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου