Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Ήλιος & Ηλιοπροστασία: Σταυρόλεξο & Φύλλο Εργασίας

Σταυρόλεξο

    Το παρακάτω σταυρόλεξο, πέρα από γλωσσική δραστηριότητα, αποτελεί και άσκηση ανατροφοδότησης για τη θεματική προσέγγιση "ήλιος" (θετικές-αρνητικές επιδράσεις, μέτρα προστασίας)
    Κάθε παιδί,διαδοχικά, μπορεί να επιλέξει όποια λέξη θέλει να συμπληρώσει και, αφού προσδιορίσει τη θέση της (π.χ. 2 οριζόντια), να βρει τον αντίστοιχο ορισμό που θα του δοθεί
    Η συμπλήρωση των λέξεων από τα παιδιά μπορεί να γίνει:
α) είτε γράφοντας ένα-ένα γράμμα στη σειρά όπως το "ακούνε"
β) είτε, σε περίτωση που δυσκολεύονται, με τη βοήθεια του σχετικού πίνακα αναφοράς
γ) είτε με τη μορφή αναγραμματισμού. Σε αυτή την περίπτωση τους δίνουμε τα γράμματα κάθε λέξης μπερδεμένα και τα παιδιά τα βάζουν στη σωστή σειράΣυμβουλή
    Μπορούμε να αντιγράψουμε το σταυρόλεξο σε μεγαλύτερο χαρτί 


Φύλλο Εργασίας

    Σκοπός του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας είναι η αξιολόγηση του βαθμού στον οποία τα παιδιά έχουν κατανοήσει τα μέτρα ηλιοπροστασίας
    Μπορείτε να επιλέξετε είτε την ασπρόμαυρη είτε την έγχρωμη εκδοχή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου