Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Φύλλα Εργασίας για τα ΈντομαΜέτρησε τα Έντομα


Ένα απλό φύλλο εργασίας για την αξιολόγηση της ικανότητας αντιστοίχισης αριθμού & ποσότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε νήπια όσο και σε προνήπια

Πόσα έντομα λείπουν;

Αυτό το φύλλο εργασίας αφορά την κατανόηση της έννοιας του αθροίσματος. Γι’ αυτό και απευθύνεται σε παιδιά που έχουν κατακτήσει το ανάλογο επίπεδο γνώσης.

Ζωγραφική με Αριθμούς (ατομική εργασία)

Τα παιδιά για να ζωγραφίσουν τη λιβελούλα πρέπει αφενός να αντιστοιχίσουν αριθμούς & ποσότητες και αφετέρου να “διαβάσουν” τα χρώματα.


Σε περίπτωση που δυσκολεύονται μπορούν να συμβουλευτούν τον πίνακα αναφοράς με χρώματα ή να συμπληρώσουν το παρακάτω φύλλο εργασίας

Ζωγραφική με Αριθμούς (ομαδική εργασία)

Το παρακάτω φύλλο εργασίας μπορεί να συμπληρωθεί σε μικρές ομάδες των 2 παιδιών με στόχο να αναπτύξουν παράλληλα δεξιότητες συνεργασίας. Κρίνεται σκόπιμο σε κάθε ομάδα να υπάρχει διαφοροποίηση επιπέδου μεταξύ των παιδιών (π.χ. νήπιο-προνήπιο) ώστε το πιο προχωρημένο παιδί να βοηθήσει το ασθενέστερο αλλά και να αναπτύξει ικανότητες ανα-στοχασμού (σύμφωνα με τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky)


Ένωσε τους αριθμούς

Πρόκειται για φύλλα εργασίας στα οποία αξιολογείται η ικανότητα αναγνώρισης αριθμών και της ακολουθίας αυτών.

 

4 σχόλια: