Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Ζώα της Θάλασσας & Μαθηματικά

Δραστηριότητα Μαθηματικών με Καταμέτρηση, Μαθηματικά Προβλήματα, Σύγκριση Ποσοτήτων & Συναρτήσεις (Γράφημα)

    Η παρακάτω δραστηριότητα υλοποιείται από όλη την ομάδα, στην "παρεούλα", όπου κάθε παιδί, ανάλογα με το επίπεδό του, καλείται να καταμετρήσει τα ζωάκια, να γράψει τον αντίστοιχο αριθμό, να επιλύσει προβλήματα με μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση, πολαπλασιασμός), να αναπαραστήσει ποσότητες   με τη μορφή γραφήματος και να τις συγκρίνει.    Για να διευκολύνουμε τα παιδιά στις αριθμητικές πράξεις, μπορούμε να εκτυπώσουμε τις παρακάτω εικόνες (σε ασπρόμαυρή ή έγρωμη εκδοχή)Υποσημείωση: Σκόπιμα δεν δίνεται η ακριβής ποσότητα από κάθε κατηγορία ζώου (π.χ. 6 καλαμαράκια αντί για 4) ώστε κάθε παιδί να μπορέσει να την υπολογίσει (αντιστοίχιση αριθμού & ποσότητας)

    Κατά την συμπλήρωση του σχετικού φύλλου καταγραφής, επιλύουμε τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αριθμητικά σύμβολα (+, -, =, >) π.χ. 8-3=5


2 σχόλια: