Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερολόγιο Καταγραφής Γεγονότων 2014-2015    Πρόκειται για το ημερολόγιο στο οποίο καταγράφουμε σημαντικά γεγονότα ανά μήνα (π.χ. γενέθλια, επίσκεψη, γιορτή, αργία κτλ.) με σκοπό να υπολογίζουμε τις μέρες που απομένουν αλλά και να οργανώσουμε καλύτερα το πρόγραμμά μας σε σχέση με τα γεγονότα αυτά. Μάλιστα, για την εξοικείωση των παιδιών με την έννοια του χρόνου (διαδοχή ημερών, χρονική ακολουθία….) μπορούμε να διαγράφουμε κάθε ημέρα που περνάει

    Στο συγκεκριμένο ημερολόγιο μπορούμε να τοποθετούμε σε κάθε μήνα μια ομαδική φωτογραφία της τάξης ή μια ζωγραφιά των παιδιών


Το ημερολόγιο βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή
Ημερολόγιο 2014-15 

2 σχόλια: