Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ζώα της Φάρμας: Πίνακας Αναφοράς & Γλωσσικές Δραστηριότητες

   Αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με τα ζώα της φάρμας, καθώς είναι ένα θέμα οικείο και προσιτό για τα παιδιά, που εύκολα θα προσελκύσει το ενδιαφέρον τους.
   Ξεκινώντας με την ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών και την ανάδυση των προϋπάρχουσων γνώσεων των παιδιών γύρω από το θέμα, προχωράμε στην παρουσίαση σχετικού πίνακα αναφοράς με σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεων αυτών και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των παιδιών. Ειδικότερα: 

Πίνακας Αναφοράς

    Με τον πίνακα αυτό, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα ζώα της φάρμας και τις ονομασίες τους ενώ μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για να γράψουν τις σχετικές λέξεις στις ζωγραφιές τους.

    Μετά την παρουσίαση του πίνακα, αναφερόμαστε ξεχωριστά σε κάθε ζωάκι, το περιγράφουμε εστιάζοντας στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του ενώ κάνουμε αναφορά και στην προσφορά του (π.χ. ο σκύλος είναια φύλακας αλλά και φίλος, η αγελάδα μας δίνει το γάλα και το κρέας της κ.ά.).
    Στη συνέχεια, μπορούμε να εστιάσουμε σε δύο ζωάκια για να τα συγκρίνουμε, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές. Μάλιστα, μπορούμε να τις παρουσιάσουμε με τη μορφή εφαπτόμενων κύκλων, όπως φαίνεται παρακάτω:

     Τέλος, καλούμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν το ζωάκι που προτιμούν και να γράψουν την αντίστοιχη λέξη

 

Γλωσσικές Δραστηριότητες


Γράφουμε τα ονόματα των ζώων με αναγραμματισμούς


    Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή όλης της ομάδας. Ειδικότερα, κάθε παιδί ή ζευγάρι παιδιών καλείται να κάνει διαδοχική αντιστοίχιση φωνήματος και γράμματος προκειμένου να γράψει την αντίστοιχη λέξη. Στην προσπάθειά τους αυτή, τα παιδιά μπορούν να συμβουλευτούν τον αντίστοιχο πίνακα αναφοράς με γράμματα και εικόνες που έχουμε αναρτήσει στην τάξη μας (βλ.  Καρτέλες με Γράμματα και Εικόνες)Παζλ με Λέξεις και Εικόνες


    Στο συγκεκριμένο παζλ υπάρχει δυνατότητα αυτοδιόρθωσης (για κάθε κομμάτι υπάρχει μόνο ένα ζευγάρι) γι' αυτό, αφού το συμπληρώσουμε με όλη την ομάδα μπορούμε να το τοποθετήσουμε στη Γωνιά της Γλώσσας για να παίζουν τα παιδιά κατά βούληση

 Το παραπάνω υλικό βρίσκεται σε μορφή pdf στον παρακάτω σύνδεσμο

2 σχόλια: