Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Εβδομαδιαίος και Ημερήσιος Προγραμματισμός

  Ως συνέχεια του μακροχρόνιου προγραμματισμού της προηγούμενης ανάρτησης, σας παρουσιάζω φύλλα καταγραφής για να οργανώσετε τις θεματικές σας προσεγγίσεις αντλώντας δραστηριότητες από όλες τις μαθησιακές περιοχές αλλά και να καταγράφετε καθημερινά τις δραστηριότητές σας.

 

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός

Το παρακάτω φύλλο καταγραφής θα σας διευκολύνει να προσεγγίσετε ένα θέμα από όλες τις μαθησιακές περιοχές ενώ μπορείτε να αναρτήσετε ένα αντίγραφό του στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης ώστε να μπορούν οι γονείς να ενημερώνονται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμαΗμερήσιος Προγραμματισμός

   Στη συνέχεια ακολουθεί ένας ενδεικτικός τρόπος καταγραφής των καθημερινών μας δραστηριοτήτων καθώς κι ένα παράδειγμα συμπλήρωσής του


Τα παραπάνω αρχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε και σε μορφή pdf

2 σχόλια: